Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 13.04.2003 03:07:13
Reakce wolframu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce W][minerály W][strukturní vzorce W]
  Zadání rovnic
[wolfram][wolframany]
Výroba wolframu a některé jeho reakce
1. a) Wolfram se vyrábí redukcí oxidu wolframového vodíkem
b) Wolfram se vyrábí redukcí oxidu wolframového uhlíkem
b) Wolfram se vyrábí redukcí oxidu wolframového zinkem
2. a) Wolfram se tavením s dusičnanem draselným oxiduje na wolframan.
b) Wolfram se tavením s chlorečnanem draselným oxiduje na wolframan.
c) Wolfram se slučuje při přímým působením s halogenem.
d) Wolfram se oxiduje na oxid wolframový spalováním.
e) Práškový wolfram při zahřívání redukuje oxid wolframový na oxid wolframičitý.
Wolframany
3. a) Wolframan vzniká při rozpouštění oxidu wolframového v alkalickém hydroxidu.
b) Wolframan draselný vzniká při rozpouštění oxidu wolframového v příslušném hydroxidu.
4. a) Wolframan při pH 6 velmi zvolna kondenzuje na henikosaoxohydrogenhexawolframan.
b) Henikosaoxohydrogenhexawolframan při pH 4 velmi zvolna kondenzuje na polyikosaoxohydrogenhexawolframan.
c) Polyikosaoxohydrogenhexawolframan při pH 1 velmi zvolna kondenzuje na dihydrát oxidu wolframového.
5. Henikosaoxohydrogenhexawolframan týdny kondenzuje na dotetrakontaoxodihydrogendodekawolframan.
6. Polyikosaoxohydrogenhexawolframan měsíce kondenzuje na tetrakontaoxodihydrogendodekawolframan.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce W][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]