01.01.2002 21:49:06
Wolfram
[rovnice W][minerály W][poloreakce W]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
zde si můžete najít metodiku tvorby strukturních elektronových vzorců


Hydrogenwolframany a wolframany

(draselný a vápenatý)


nahoru

Kyselina diwolframová a diwolframan


[nahoru][obecchem - vzorce][go home]