Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 20.04.2003 01:45:22
Reakce mědi - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Cu][minerály Cu]
  Zadání rovnic
01. Měď se vyrábí redukcí oxidu měďného účinkem sulfidu měďného.
02. Měď lze vyrobit redukcí chloridu měďného vodíkem.
03. a) Měď se získává elektrolýzou síranu měďnatého.
b) Měď lze získat elektrolýzou chloridu měďnatého.
04. a) Měď reaguje za chladu s nekoncentrovanou kyselinou dusičnou.
b) Měď reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou dusičnou.
05. Měď reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou sírovou.
06. a) Měď se rozpouští v koncentrovaných roztocích kyanidů alkalických kovů za přítomnosti kyslíku. Vzniká dikyanoměďnan.
b) Měď se rozpouští v koncentrovaném roztoku kyanidu draselného za přítomnosti kyslíku.
07. a) Modrá skalice zahříváním bělá.
b) Při dalším zahřívání se síran měňatý rozkládá.
08. Dusičnan měďnatý se při zahřívání rozkládá.
09. Oxid měďnatý se rozpouští v kyselinách za tvorby měďnatých solí.
10. Oxid měďný se rozpouští v kyselině chlorovodíkové za tvorby komplexní kyseliny dichloroměďné.
11. Jodid měďnatý se samovolně rozkládá na jodid měďný a jod.
12. Kyanid měďnatý se samovolně rozkládá na kyanid měďný a dikyan.
13. Rhodanid měďnatý se samovolně rozkládá na rhodanid měďný a dirhodan.
Fehlingovo činidlo
14. a) Fehlingovo činidlo:Měďnatá sůl oxiduje ve vhodném prostředí formaldehyd za vzniku kyseliny mravenčí a oxidu měďného
b) Fehlingovo činidlo (vínan měďnatý a hydroxid sodný) reaguje s formaldehydem za vzniku kyseliny mravenčí, oxidu měďnatého a vínanu sodného (pozn.: vínan měďnatý se tvoří reakcí síranu měďnatého s vínanem sodno-draselným. Zabrání se tak tvorbě sraženiny hydroxidu měďnatého)
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]