Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 10.05.2002 20:27:46
Reakce xenonu - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce]
 
  Zadání reakcí
1. Fluorid xenatý vzniká zahříváním fluoru s přebytkem xenonu (na 400oC v zatavené niklové nádobě) nebo ozařováním směsi xenonu a fluoru slunečním světlem
2. Hydrolýzou fluoridu xenatého vzniká xenon, kyslík a fluorovodík
3. Fluorid xeničitý vzniká zahříváním fluoru s xenonem (v objemovém poměru 5:1 na 400oC za tlaku 0,6 MPa v niklové nádobě)
4. Hydrolýzou fluoridu xeničitého vzniká oxid xenonový, xenon, kyslík a fluorovodík
5. Reakcí fluoridu xeničitého se rtutí vzniká xenon a fluorid rtuťnatý
6. Reakcí fluoridu xeničitého s platinou vzniká xenon a fluorid platičitý
7. Reakcí fluoridu xeničitého s fluoridem siřičitým vzniká xenon a fluorid sírový
8. Hydrolýzou fluoridu xenonového vzniká oxid xenonový a fluorovodík
9. a) Oxid xenonový ve vhodném prostředí reaguje na hydrogenxenonan
b) Oxid xenonový s v prostředí hydroxidu draselného reaguje na hydrogenxenonan draselný
10. a) Hydrogenxenonan ve vhodném prostředí disproporcionuje na hexaoxoxeničelan a xenon (vzniká též kyslík)
b) Hydrogenxenonan draselný v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na hexaoxoxeničelan draselný a xenon (vzniká též kyslík)
c) Hydrogenxenonan draselný v prostředí hydroxidu sodného disproporcionuje na hexaoxoxeničelany draselný a sodný a xenon (vzniká též kyslík)
11. Reakcí fluoridu xenonového s oxidem křemičitým vzniká oxid xenonový a fluorid křemičitý
12. a) Fluorid xenonový ve vhodném prostředí disproporcionuje na hexaoxoxeničelan a xenon (vzniká též fluorid a kyslík)
b) Fluorid xenonový v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na hexaoxoxeničelan draselný a xenon (vzniká též fluorid draselný a kyslík)
13. a) Dihydrogenxeničelan se ve vhodném prostředí redukuje na hydrogenxenonan (vzniká též kyslík)
b) Dihydrogenxeničelan draselný se v prostředí kyseliny sírové redukuje na hydrogenxenonan draselný (vzniká též kyslík a síran draselný)
14. Redukcí fluoridu xenatého jodem vzniká xenon a fluorid joditý
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic Xe][poloreakce Xe][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]