10.05.2002 20:48:13
Reakce xenonu - řešení rovnic
[zadání][zadání i s řešením]
[poloreakce]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Řešení rovnic
1. Xe + F2 --› XeF2
2. 2XeF2 + 2H2O --› 2Xe + O2 + 4HF
3. Xe + 2F2 --› XeF4
4. 6XeF4 + 12H2O --› 2XeO3 + 4Xe + 3O2 + 24HF
5. XeF4 + 2Hg --› Xe + 2HgF2
6. XeF4 + Pt --› Xe + PtF4
7. XeF4 + 2SF4 --› Xe + 2SF6
8. XeF6 + 3H2O --› XeO3 + 6HF
9. a) XeO3 + OH-1 --› HXeO4-1
b) XeO3 + KOH --› KHXeO4
10. a) 2HXeO4-1 + 2OH-1 --› XeO6-4 + Xe + O2 + 2H2O
b) 2KHXeO4 + 2KOH --› K4XeO6 + Xe + O2 + 2H2O
c) 4KHXeO4 + 4NaOH --› K4XeO6 + Na4XeO6 + 2Xe + 2O2 + 4H2O
11. 2XeF6 + 3SiO2 --› 2XeO3 + 3SiF4
12. a) 2XeF6 + 16OH-1 --› XeO6-4 + Xe + 12F-1 + O2 + 8H2O
b)2XeF6 + 16KOH --› K4XeO6 + Xe + 12KF + O2 + 8H2O
13. a) 2H2XeO6-2 + 2H3O+1 --› 2HXeO4-1 + O2 + 4H2O
b) 2K2H2XeO6 + H2SO4 --› 2KHXeO4 + O2 + K2SO4 + 2H2O
14. 3XeF2 + I2 --› 2IF3 + 3Xe
  [zadání][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][zadání rovnic Xe][poloreakce Xe][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]