Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 20.01.2008 18:03:33
Reakce křemíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Si][minerály Si][strukturní vzorce Si][chemikova zahrádka - Gorwinovy stránky]
  Zadání rovnic
[křemík][reakce křemíku][oxid][halogenidy][kyselina křemičitá][křemičitany][silany]
Výroba křemíku
01. a) Křemík lze připravit redukcí oxidu křemičitého hořčíkem.
b) Křemík lze připravit redukcí oxidu křemičitého hliníkem.
c) Křemík lze připravit redukcí oxidu křemičitého uhlíkem.
d) Křemík lze připravit redukcí oxidu křemičitého karbidem vápníku.
02. a) Křemík lze připravit redukcí chloridu křemičitého zinkem.
b) Křemík lze připravit redukcí chloridu křemičitého vodíkem.
c) Křemík lze připravit termickým rozkladem silanu.
d) Křemík lze připravit termickým rozkladem chloridu křemičitého.
03. Křemík lze připravit redukcí hexaflurokřemičitanu draselného hliníkem.
Reakce křemíku
04. a) Křemík redukuje oxid barnatý.
b) Křemík redukuje oxid bis(manganato)-manganičitý.
c) Křemík redukuje oxid lithný v prostředí oxidu vápenatého.
Oxid křemičitý
05. Oxid křemičitý reaguje s kyselinou fluorovodíkovou.
06. a) Oxid křemičitý reaguje s taveninou alkalického hydroxidu.
b) Oxid křemičitý reaguje s taveninou hydroxidu sodného.
07. Tavením křemenného písku, sody a vápence vzniká sklo.
08. a) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku kyseliny octové.
b) Chroman draselný v detekční trubici na silikagelu se redukuje působením ethylalkoholu na příslušnou zelenou chromitou sůl za vzniku octanu draselného.
Halogenidy křemičité
09. Fluorid křemičitý vzniká reakcí fluoridu vápenatého s kyselinou sírovou a oxidem křemičitým.
10. Fluorid křemičitý vzniká termickým rozkladem hexafluorokřemičitanu sodného.
11. Halogenid křemičitý hydrolyzuje na slikagel.
12. Chlorid křemičitý reaguje s amoniakem za vzniku amidu křemičitého a chloridu amonného..
Kyselina křemičitá
13. a) Kyselina tetrahydrogenkřemičitá vzniká vytěsněním křemičitanu silnější kyselinou.
b) Kyselina tetrahydrogenkřemičitá vzniká vytěsněním křemičitanu sodného kyselinou sírovou.
14. Kyselina tetrahydrogenkřemičitá vzniká hydrolýzou halogenidu křemičitého..
Křemičitany
15. Křemičitan vápenatý vzniká reakcí oxidu křemičitého s oxidem vápenatým.
16. Křemičitan vápenatý reaguje s kyselinou fluorovodíkovou.
17. Zvětráváním živce vzniká kaolinit.
Silany
18. Silany vzniká reakcí silicidu hořečnatého s kyselinou chlorovodíkovou (var.a) a var.b).
19. a) Silan vzniká reakcí halogenidu křemičitého s hydridem v tavenině.
b) Silan vzniká reakcí chloridu křemičitého s hydridem sodným.
20. a) Silan vzniká reakcí halogenidu křemičitého s tetrahydridohlinitanem.
b) Silan vzniká reakcí bromidu křemičitého s tetrahydridohlinitanem lithným.
21. Silany reagují s vodou za vzniku silikagelu a vodíku.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]