Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 17:47:47
Reakce chloru - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce Cl][minerály Cl][vzorce Cl][Cl v organické chemii]
 
  Zadání reakcí
01. Reakcí chloridu sodného a oxidu manganičitého v prostředí kyseliny sírové vzniká chlor, chlorid manganatý a síran sodný
02. Reakcí kyseliny chlorovodíkové s manganistanem draselným vzniká chlor a chloridy manganatý a draselný
03. Oxidací chlorovodíku vzdušným kyslíkem (za katalýzy chloridem měďnatým při teplotě 450oC) vzniká chlor
04. Tavením chloroapatitu oxidem křemičitým a uhlíkem vzniká bílý fosfor, oxid uhelnatý, křemičitan a chlorid vápenatý
05. a) Chlorečnan s kyselinou chlorovodíkovou reaguje na chlorid a chlor
b) Chlorečnan sodný s kyselinou chlorovodíkovou reaguje na chlorid sodný a chlor
06. Reakcí chloru s oxidem rtuťnatým vzniká chlorid ruťnatý a oxid chlorný
07. a) Reakcí chloru s uhličitanem vzniká kyselý uhličitan a chlorid a též oxid chlorný
b) Reakcí chloru s uhličitanem sodným vzniká kyselý uhličitan a chlorid sodný a oxid chlorný
08. Reakcí chloridu sodného s kyselinou sírovou vzniká kyselina chlorovodíková a kyselý síran sodný
09. Reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid zinečnatý a vodík
10. Reakcí hliníku s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid hlinitý a vodík
11. Reakcí železa s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid hexaaquaželeznatý a vodík
12. Sloučením titanu s chlorem vzniká chlorid titaničitý
13. Reakcí oxidu hořečnatého s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid hořečnatý
14. Reakcí vápence s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid vápenatý a oxid uhličitý
15. Reakcí oxidu zirkoničitého s chlorem vzniká chlorid zirkoničitý a kyslík
16. a) Stříbrná sůl se sráží chloridem na chlorid stříbrný
b) Dusičnan stříbrný se sráží chloridem sodným na chlorid stříbrný (vzniká též dusičnan sodný)
17. Chlorid zlatitý se teplem rozkládá na chlorid zlatný a chlor
18. Chlorid rheničný se teplem rozkládá na chlorid rhenitý a chlor
19. Reakcí dusičnanu stříbrného s chloridem draselným se sráží chlorid stříbrný a dusičnan draselný
20. Reakcí titaničitanu železnatého s chlorem a uhlíkem vznikají chloridy titaničitý a železitý a oxid uhelnatý (Krollova metoda)
21. Reakcí oxidu beryllnatého s chloridem uhličitým vzniká chlorid beryllnatý a chlorid karbonylu (dichlorid-oxid uhličitý)
22. Hydrolýzou chloridu titaničitého vzniká oxid titaničitý s kyselinou chlorovodíkovou
23. Reakcí chloridu hexaaquachromitého s chloridem thionylu vzniká chlorid chromitý, kyselina chlorovodíková a oxid siřičitý
24. Reakcí oxidu rtuťnatého s chlorem vzniká oxid chlorný a chlorid rtuťnatý
25. Hydrolýzou oxidu chlorného vzniká kyselina chlorná
26. Reakcí pevného chlorečnanu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká oxid chloričitý, kyselina chloristá a kyselý síran draselný
27. Reakcí chlorečnanu draselného s kyselinou octovou a zředěnou kyselinou sírovou vzniká oxid chloričitý, oxid uhličitý a kyselý síran draselný
28. a) Chlorečnan s chloridem reaguje ve vhodném prostředí na oxid chloričitý a chlor
b) Chlorečnan sodný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou na oxid chloričitý, chlor a chlorid sodný (za katalýzy Ti, Mn, Pd či Ag)
29. Působením chloru na chlorečnan stříbrný za zvýšené teploty vzniká oxid chloričitý, kyslík a chlorid stříbrný
30. Působením chloru na trihydrát chloritanu sodného vzniká oxid chloričitý a chlorid sodný
31. a) Reakcí kyseliny chloristé s oxidem fosforečným vzniká oxid chloristý a kyselina metafosforečná
b) Reakcí kyseliny chloristé s dimérem oxidu fosforečného vzniká oxid chloristý a kyselina orthofosforečná
32. Chlor ve vodě disproporcionuje na kyseliny chlornou a chlorovodíkovou
33. a) Chlornan oxiduje manganatou sůl ve vhodném prostředí na hydrát oxidu manganičitého (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu draselného na hydrát oxidu manganičitého (dále vznikají chlorid sodný a síran draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu vápenatého na hydrát oxidu manganičitého (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje síran manganatý na hydrát oxidu manganičitého (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
34. a) Chlornan oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid sodný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid vápenatý)
b) NaClO + H2O2 --› NaCl + O2 + H2O
d) Chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid vápenatý)
35. a) Chlornan oxiduje hexakyanoželeznatan v prostředí hydroxidu na hexakyanoželezitan (dále vzniká chlorid a hydroxid)
b) Chlornan sodný oxiduje hexakyanoželeznatan draselný v prostředí hydroxidu draselného na hexakyanoželezitan draselný (dále vznikají chlorid sodný a hydroxid draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje hexakyanoželeznatan draselný v prostředí hydroxidu vápenatého na hexakyanoželezitan draselný (dále vzniká chlorid vápenatý a hydroxidy draselný a vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje hexakyanoželeznatan draselný na hexakyanoželezitan draselný (dále vzniká chlorid vápenatý a hydroxidy draselný a vápenatý)
36. a) Chlornan oxiduje nikelnatou sůl ve vhodném prostředí na hydroxid niklitý (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje chlorid nikelnatý v prostředí hydroxidu draselného na hydroxid niklitý (dále vznikají chloridy sodný a draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje chlorid nikelnatý v prostředí hydroxidu vápenatého na hydroxid niklitý (dále vzniká chlorid vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje chlorid nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid a chlornan vápenatý)
e) Chlorové vápno oxiduje síran nikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý )
f) Chlorové vápno oxiduje fosforečnan trinikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a orthofosforečnan vápenatý )
37. a) Chlornan oxiduje kobaltnatou sůl ve vhodném prostředí na hydroxid kobaltitý (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje hexahydrát chloridu kobaltnatého v prostředí hydroxidu draselného na hydroxid kobaltitý (dále vznikají chloridy sodný a draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje hexahydrát chloridu kobaltnatého v prostředí hydroxidu vápenatého na hydroxid kobaltitý (dále vzniká chlorid vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje hexahydrát chloridu kobaltnatého na hydroxid kobaltitý (dále vznikají chlorid a chlornan vápenatý)
38. a) Chlornan oxiduje chromitou sůl ve vhodném prostředí na chroman (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje síran chromitý v prostředí hydroxidu draselného na chroman draselný (dále vznikají chlorid sodný a síran draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje síran chromitý v prostředí hydroxidu vápenatého na chroman vápenatý (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje síran chromitý na chroman vápenatý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
39. a) Chlornan oxiduje manganatou sůl ve vhodném prostředí na manganistan (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu draselného na manganistan draselný (dále vznikají chlorid sodný a síran draselný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje síran manganatý v prostředí hydroxidu vápenatého na manganistan vápenatý (dále vznikají chlorid a síran vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje síran manganatý na manganistan vápenatý (dále vznikají chlorid, chlornan a síran vápenatý)
40. a) Chlor ve vhodném prostředí disproporcionuje na chlornan a chlorid
b) Chlor v prostředí hydroxidu sodného disproporcionuje na chlornan a chlorid sodné
c) Chlor v prostředí hydroxidu vápenatého disproporcionuje na chlornan a chlorid vápenaté
41. a) Chlor ve vhodném prostředí disproporcionuje na chlorečnan a chlorid
b) Chlor v prostředí dostatečně koncentrovaného (20%) hydroxidu draselného disproporcionuje na chlorečnan a chlorid draselné
42. Reakcí chloritanu barnatého s kyselinou sírovou vzniká sraženina síranu barnatého a zředěná kyselina chloritá
43. a) Oxid chloričitý ve vhodném prostředí disproporcionuje na chloritan a chlorečnan
b) Oxid chloričitý v prostředí hydroxidu sodného disproporcionuje na chloritan a chlorečnan sodné
44. Oxid chloričitý je redukován peroxidem vodíku na kyselinu chloritou (vzniká též kyslík)
45. Oxid chloričitý je redukován zinkovým prachem na chloritan zinečnatý
46. Oxid chloričitý je redukován uhlíkem a hydroxidy vápenatým a sodným na chloritan sodný (vzniká též uhličitan vápenatý)
47. Reakcí chlorečnanu barnatého s kyselinou sírovou vzniká sraženina síranu barnatého a kyselina chlorečná
48. Reakcí chlorečnanu draselného s kyselinou hexafluorokřemičitou vzniká hexafluorokřemičitan draselný a kyselina chlorečná
49. Chlorečnan draselný se zahříváním rozkládá na chloristan a chlorid draselný
50. Chlorečnan draselný se zahříváním při vyšších teplotách (příp. za katalýzy oxidem manganuičitým) rozkládá na kyslík a chlorid draselný
51. Reakcí chloristanu draselného s kyselinou sírovou vzniká kyselina chloristá a kyselý síran draselný
52. Reakcí kyseliny chloristé s hydroxidem draselným vzniká chloristan draselný
53. Reakcí kyseliny chloristé s oxidem hořečnatým vzniká chloristan hořečnatý
54. Reakcí kyseliny chloristé s uhličitanem měďnatým vzniká chloristan měďnatý a oxid uhličitý
55. Vanad reaguje s chloridem jodným za vzniku chloridu vanadičného a jodu
56. Molybden reaguje s fluoridem chloritým za vzniku fluoridu molybdenového a chloru
57. Fluorid chlorný hydrolyzuje za vzniku kyselin chlorné a fluorovodíkové
58. a) Chlorid joditý reaguje s chloridem za vzniku tetrachlorojoditanu
b) Chlorid joditý reaguje s chloridem sodným za vzniku tetrachlorojoditanu sodného
59. Sloučením fluoru a chloru vzniká fluorid chlorný
60. Fluorid chloritý reaguje s chlorem na fluorid chlorný
61. Fluorid chlorný reaguje s wolframem na fluorid wolframový a chlor
62. Fluorid chlorný reaguje se selenem na fluorid seleničitý a chlor
63. Fluorid chloritý reaguje s chloridem stříbrným na fluorid stříbrný, chlor a fluorid chlorný
64. Reakcí zlata s lučavkou královskou vzniká chlorid zlatitý a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nirosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
65. Reakcí zlata s lučavkou královskou (při přebytku HCl) vzniká kyselina tetrachlorozlatitá a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nirosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
66. Reakcí platiny s lučavkou královskou vzniká kyselina hexachloroplatičitá a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nirosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
  Porovnání reakcí halogenů s thiosíranem
67. Jod a) Thiosíran se oxiduje jodem na tetrathionan (vzniká též jodid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje jodem na tetrathionan sodný (vzniká též jodid sodný)
c) Thiosíran se oxiduje jodem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též jodid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje jodem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a jodid draselný)
Brom a) Thiosíran se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též bromid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje bromem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též bromid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a bromid draselný)
Chlor a) Thiosíran se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též chlorid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje chlorem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též chlorid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a chlorid draselný)
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic Cl][poloreakce Cl][minerály Cl][vzorce Cl][Cl v organické chemii]