08.12.2001 10:32:45
VI.34
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (samo se redukuje na chlorid)


Řešení
Ca(ClO)2 .CaCl2 .Ca(OH)2 + H2O2 --› CaCl2 + O2


Křížové pravidlo
Cl.....1...-1 rozdíl 2 křížem 2
(2O).....-2...0 rozdíl 2 křížem 2
Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2H2O2 --› (1+1) CaCl2 + 2O2
Porovnání podtržených vápníků
1+1+1 /// (1+1)


Vyrovnání vápníků
1+1+1=2+1
Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2H2O2 --› 2CaCl2 + 2O2 +Ca(OH)2
Porovnání vodíků 2+2.2///1.2


Vyrovnání vodíků za pomoci přidané vody
2 +2.2 =6 = 2+2.2
Ca(ClO)2 .CaCl2 .Ca(OH)2 + 2H2O2 --› 2CaCl2 + 2O2 +Ca(OH)2 + 2 H2O

Kontrola kyslíků:2+2+2.2=8=2.2+2+2
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]