Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 02.12.2005 17:14:36
Reakce platiny - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Pt][minerály Pt]
  Zadání rovnic
1. Platinu lze vyrobit redukcí hexachloroplatičitanu amonného.
2. Reakcí platiny s lučavkou královskou vzniká kyselina hexachloroplatičitá a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nirosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
3. Zalkalizováním tetrachloroplatnatanu se vylučuje hydroxid platnatý.
4. Oxid platnatý lze získat dehydratací hydroxidu platnatého.
5. Oxid platičitý je možno připravit intenzivní hydrolýzou vodného roztoku chloridu platičitého.
6. Oxid platnatý se oxiduje kyslíkem.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]
Go home