Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 27.03.2015 18:45:40
Reakce stříbra - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Ag][minerály Ag]
  Zadání rovnic
1. Stříbro lze vyrábí redukcí sulfidu stříbrného železem.
2. Sulfid stříbrný reaguje s kyanidem draselným za vzniku dikyanostříbrnanu draselného.
3. a) Stříbro se rozpouští v koncentrovaných roztocích kyanidů alkalických kovů za přítomnosti kyslíku. Vzniká dikyanostříbrnan.
b) stříbro se rozpouští v koncentrovaném roztoku kyanidu draselného za přítomnosti kyslíku.
4. Stříbro lze vyrobit redukcí dikyanostříbrnanu draselného zinkem (tzv. cementace).
5. Stříbro reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou sírovou
6. Stříbro reaguje s kyselinou dusičnou.
7. I. Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí za katalýzy stříbrnou solí. Vzniká síran a manganistan
II. Úloha katalyzátoru je následující:
a) v první fázi se oxiduje peroxodisíran stříbrnou sůl na stříbrnatou
b) v druhé fázi stříbrnatá sůl oxiduje manganatou sůl.
8. a) V ustalovačí reaguje bromid stříbrný s thiosíranem na bis(thiosulfato)stříbrnan
b) V ustalovačí reaguje bromid stříbrný s thiosíranem sodným na bis(thiosulfato)stříbrnan sodný
Tollensovo činidlo
9. a) Tollensovo činidlo(diamminostříbrná sůl) oxiduje ve vhodném prostředí formaldehyd za vzniku kyseliny mravenčí, stříbra, amonné soli a amoniaku.
b) Tollensovo činidlo(dusičnan diamminostříbrný) oxiduje ve vhodném prostředí formaldehyd za vzniku kyseliny mravenčí, stříbra, dusičnanu amonného a amoniaku (příprava: reakcí dusičnanu stříbrného s hydroxidem sodným vzniká sraženina oxidu stříbrného, ta se rozpouští čpavkem na dusičnan diamminostříbrný).
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]