Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 27.03.2015 18:48:12
Reakce stříbra - zadání rovnic i s řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce Ag][minerály Ag]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
1. Stříbro lze vyrábí redukcí sulfidu stříbrného železem.
Ag2S + Fe --› 2Ag + FeS
2. Sulfid stříbrný reaguje s kyanidem draselným za vzniku dikyanostříbrnanu draselného.
Ag2S + 4KCN --› 2K[Ag(CN)2] + K2S
3. a) Stříbro se rozpouští v koncentrovaných roztocích kyanidů alkalických kovů za přítomnosti kyslíku. Vzniká dikyanostříbrnan.
4Ag + 8CN-1 + O2 + 2H2O --› 4[Ag(CN)2]-1 + 4OH-1
b) stříbro se rozpouští v koncentrovaném roztoku kyanidu draselného za přítomnosti kyslíku.
4Ag + 8KCN + O2 + 2H2O --› 4K[Ag(CN)2] + 4KOH
4. Stříbro lze vyrobit redukcí dikyanostříbrnanu draselného zinkem (tzv. cementace).
2K[Ag(CN)2] + Zn --› 2Ag + K2[Zn(CN)4]
5. Stříbro reaguje za horka s koncentrovanou kyselinou sírovou.
2Ag + 2H2SO4 --› Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
6. Stříbro reaguje s kyselinou dusičnou.
3Ag + 4HNO3 --› 3AgNO3 + NO + 2H2O
7. I. Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí za katalýzy stříbrnou solí. Vzniká síran a manganistan
5S2O8-2 + 2Mn+2 + 16OH-1 --kat.Ag+1--› 10SO4-2 + 2MnO4-1 + 8H2O
II. Úloha katalyzátoru je následující:
a) v první fázi se oxiduje peroxodisíran stříbrnou sůl na stříbrnatou
S2O8-2 + 2Ag+1 --› 2SO4-2 + 2Ag+2
b) v druhé fázi stříbrnatá sůl oxiduje manganatou sůl.
10Ag+2 + 2Mn+2 + 16OH-1 --› 10Ag+1 + 2MnO4-1 + 8H2O
8. a) V ustalovačí reaguje bromid stříbrný s thiosíranem na bis(thiosulfato)stříbrnan
2S2O3-2 + AgBr --› [Ag(S2O3)2]-3 + Br-1
b) V ustalovačí reaguje bromid stříbrný s thiosíranem sodným na bis(thiosulfato)stříbrnan sodný
2Na2S2O3 + AgBr --› Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr
Tollensovo činidlo
9. a) Tollensovo činidlo(diamminostříbrná sůl) oxiduje ve vhodném prostředí formaldehyd za vzniku kyseliny mravenčí, stříbra, amonné soli a amoniaku.
CH2O+2[Ag(NH3)2]+1 + 2NH4OH --› HCOOH + 2Ag+ 2NH4+1+ 4NH3+ H2O
b) Tollensovo činidlo(dusičnan diamminostříbrný) oxiduje ve vhodném prostředí formaldehyd za vzniku kyseliny mravenčí, stříbra, dusičnanu amonného a amoniaku (příprava: reakcí dusičnanu stříbrného s hydroxidem sodným vzniká sraženina oxidu stříbrného, ta se rozpouští čpavkem na dusičnan diamminostříbrný).
CH2O+2[Ag(NH3)2]NO3 + 2NH4OH --› HCOOH + 2Ag+ 2NH4NO3+ 4NH3+ H2O
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]
Go home