Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 19:08:16
Reakce vodíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce H]
  Zadání rovnic
Laboratorní příprava vodíku (typové příklady)
01. Vodík lze připravit reakcí sodíku s vodou.
02. Vodík vznikne reakcí europia s vodou.
03. Vodík vzniká při rozpouští zinku v kyselině sírové.
04. Vodík se uvolňuje při reakci hliníku s alkalickým hydroxidem.
05. Vodík lze připravit rozkladem hydridu vápenatého vodou.
06. Vodík lze připravit elektrolytickým rozkladem vody.
Průmyslová výroba vodíku
07. Termické štěpení methanu.
08. Krakování methanu.
09. Katalyzovaná oxidace methanu vodní parou.
10. Konverze vodního plynu.
11. Hydroformylační proces - př. dehydrogenace z cyklohexanu na benzen.
Reakce vodíku (typové příklady)
12. Syntéza amoniaku
13. Vodík katalyticky "sytí" dvojnou vazbu u ethylenu..
14. Vodík hydrogenuje oxid uhelnatý na methanol.
15. Vodík redukuje oxid wolframový.
16. Vodík se slučuje s fluorem na fluorovodík.
17. Vodík se slučuje s lithiem na hydrid lithný.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]