Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 19:07:56
Reakce vodíku - zadání rovnic i s řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce H]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
Laboratorní příprava vodíku (typové příklady)
01. Vodík lze připravit reakcí sodíku s vodou.
2Na + 2H2O --› H2 + 2NaOH
02. Vodík vznikne reakcí europia s vodou.
2Eu + (3+x)H2O --› 3H2 + Eu2O3.xH2O
03. Vodík vzniká při rozpouští zinku v kyselině sírové.
Zn + H2SO4 --› ZnSO4 + H2
04. Vodík se uvolňuje při reakci hliníku s alkalickým hydroxidem.
2Al + 2OH-1 + 6H2O --› 2[Al(OH)4]-1+ 3H2
05. Vodík lze připravit rozkladem hydridu vápenatého vodou.
CaH2 + 2H2O --› Ca(OH)2 + 2H2
06. Vodík lze připravit elektrolytickým rozkladem vody.
2H2O --H2SO4--› 2H2 + O2
Průmyslová výroba vodíku
07. Termické štěpení methanu.
CH4 --› 2H2 + C
08. Krakování methanu.
2CH4 --› 3H2 + C2H2
09. Katalyzovaná oxidace methanu vodní parou.
CH4 + H2O --Ni(Al2O3--› 3H2 + CO
10. Konverze vodního plynu.
CO + H2O --Fe2O3(Cr2O3)--› H2 + CO2
11. Hydroformylační proces - př. dehydrogenace z cyklohexanu na benzen.
C6H12 --Pt--› 3H2 + C6H6
Reakce vodíku (typové příklady)
12. Syntéza amoniaku
3H2 + N2 --› 2NH3
13. Vodík katalyticky "sytí" dvojnou vazbu u ethylenu..
H2 + C2H4 --Pt--› C2H6
14. Vodík hydrogenuje oxid uhelnatý na methanol.
2H2 + CO --› CH3OH
15. Vodík redukuje oxid wolframový.
3H2 + WO3 --› W + 3H2O
16. Vodík se slučuje s fluorem na fluorovodík.
H2 + F2 --› 2HF
17. Vodík se slučuje s lithiem na hydrid lithný.
H2 + 2Li --› 2LiH
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]