Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 18:56:38
Reakce hliníku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Al][minerály Al]
  Zadání rovnic
[hliník][oxid][hydroxid][hydridokomplexy][halogenidy][sled komplexních reakcí]
Výroba hliníku a některé jeho reakce
01. Hliník se vyrábí tavnou elektrolýzou oxidu hlinitého (za přítomnosti kryolitu).
02. Hliník reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
03. a) Hliník reaguje s alkalickým hydroxidem.
b) Hliník reaguje s hydroxidem sodným.
Oxid hlinitý
04. Oxid hlinitý reaguje s uhličitanem sodným a kyselinou fluorovodíkovou za vzniku kryolitu.
05. Oxid hlinitý vzniká spalováním hliníku
06. a) Oxid hlinitý reaguje s alkalickým hydroxidem.
b) Oxid hlinitý reaguje s hydroxidem sodným.
Hydroxid hlinitý
07. a) Hydroxid hlinitý reaguje s alkalickým hydroxidem.
b) Hydroxid hlinitý reaguje s hydroxidem sodným.
Hydridokomplexy hlinité
08. Tetrahydridohlinitan sodný může vzniknout syntézou prvků.
09. Tetrahydridohlinitan sodný se převádí na tetrahydridohlinitan lithný za pomoci chloridu lithného.
Halogenidy hlinité
10. Fluorid hlinitý se slučuje s fluoridem sodným na kryolit.
11. Chlorid hlinitý lze připravit přímým slučováním chloru s hliníkem.
12. Chlorid hlinitý lze připravit redukční chlorací oxidu hlinitého.
13. Kryolit (hexafluorohlinitan sodný) lze vyrobit reakcí síranu hlinitého s fluoridem sodným.
14. Kryolit (hexafluorohlinitan sodný) lze vyrobit reakcí fluorovodíku s hydroxidy hlinitým a sodným..
Sled komplexních reakcí
  V reakcích 14 až 16 jsou zapisovány reakce, kdy za a) reakcí železité soli s kyanatanem vznikají krvavě zbarvené rhodanokomlexy, které se za b) odbarví (rhodanoligandy se z komplexu uvolní) fluoridem nebo hydrogenfluoridem a za g) opět zabarví (obnoví se komplex) hlinitou solí
15.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Fluorid reaguje s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g)Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Fluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, chloridu amonného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného a síranů dirhodanoželezitého a amonného
15.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a kyselinou rhodanodovodíkovou za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, síranu dirhodanoželezitého a kyseliny sírové
16.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného a rhodanidů amonného a draselného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a rhodanidy amonným a draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
16.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrongenfluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, rhodanidu draselného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
17.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
17.
II.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného, rhodanidu amonného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]