minerály hliníku

15.11.2003 21:53:24
[rovnice Al][poloreakce Al]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
název minerálu vzorec jiný typ vzorce
aérinit Ca4(Mg,Fe,Mn)2(Al,Fe)8Si12O36(OH)10(CO3).12H2O
akuminit SrAlF4(OH).H2O
albit NaAlSi3O8 Na2O*Al2O3*6SiO2
aldermanit Mg5Al12(PO4)8(OH)22.32H2O
almandin Fe3Al2(SiO4)3 3FeO*Al2O3*3SiO2
aluminit Al2(SO4)(OH)4*7H2O
alumofarmakosiderit KAl4(AsO4)3(OH)4.6,5H2O
alumohydrokalcit CaAl2(CO3)2(OH)4
alumotantit AlTaO4
alunit KAl3(SO4)2(OH)6
alunogen Al2(SO4)3.17H2O
alvanit Al6(VO4)2(OH)12.5H2O
amblygonit (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)
amezit (Mg,Fe)2Al2SiO5(OH)4
anortit CaAl2Si2O8 CaO*Al2O3*2SiO2
beryl Be3Al2Si6O18 3BeO*Al2O3*6SiO2
biotit (K,H)2(Mg,Fe)2(Al,Fe)2Si3O12 (K,H)2*O(Mg,Fe)O*(Al,Fe)2O3*3SiO2
bőhmit (diaspor) Al2O3.H2O AlO(OH)
celsian BaAl2Si2O8 BaO*Al2O3*2SiO2
faujasit Na2CaAl4Si10O28.20H2O Na2O*CaO*2Al2O3*10SiO2*20H2O
flogopit KMg3AlSi3O10(OH)2 K2O*6MgO*Al2O3*6SiO2*2H2O
gehlenit Ca2Al2SiO7 2CaO*Al2O3*SiO2
gibbsit (hydrargillit) Al2O3.3H2O Al(OH)3
grossular Ca3Al2(SiO4)3 3CaO*Al2O3*3SiO2
chabazit CaAl2Si4O12*6H2O CaO*Al2O3*4SiO2*6H2O
jadeit NaAlSi2O6 Na2O*Al2O3*4SiO2
kaolinit Al2Si2O5(OH)4 Al2O3*2SiO2*2H2O
korund Al2O3  
kyanit Al2SiO5 Al2O3*SiO2
kryolit Na3AlF6  
lazurit Na8Al6Si6Cl2O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*2NaCl
lepidolit K2Li3Al4Si7O21(OH,F)3 K2O*2Al2O3*7SiO2*3Li(OH,F)
muskovit KAl3Si3O10(OH)2 K2O*3Al2O3*6SiO2*2H2O
nefelin NaAlSiO4 Na2O*Al2O3*2SiO2
nosean Na8Al6Si6(SO4)O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*Na2SO4
orthoklas KAlSi3O8 K2O*Al2O3*6SiO2
polucit Cs4Al4Si9O26.H2O 2Cs2O*2Al2O3*9SiO2*H2O
petalit LiAlSi4O10 Li2O*Al2O3*8SiO2
pyroffylit Al2Si4O10(OH)2 Al2O3*4SiO2*H2O
smaragd Be3Al2Si6O18 3BeO*Al2O3*6SiO2
sodalit Na8Al6Si6Cl2O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*2NaCl
spinel MgAl2O4  
spodumen LiAlSi2O6 Li2O*Al2O3*4SiO2
tyrkys Al2(OH)3(PO4)*H2O
ultramarin Na8Al6Si6(S2)O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*Na2(S2)

[nahoru][minerály][krystalochemie][go home]