Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 10.05.2002 20:40:33
Reakce xenonu - zadání rovnic i s řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
1. Fluorid xenatý vzniká zahříváním fluoru s přebytkem xenonu (na 400oC v zatavené niklové nádobě) nebo ozařováním směsi xenonu a fluoru slunečním světlem
Xe + F2 --› XeF2
2. Hydrolýzou fluoridu xenatého vzniká xenon, kyslík a fluorovodík
2XeF2 + 2H2O --› 2Xe + O2 + 4HF
3. Fluorid xeničitý vzniká zahříváním fluoru s xenonem (v objemovém poměru 5:1 na 400oC za tlaku 0,6 MPa v niklové nádobě)
Xe + 2F2 --› XeF4
4. Hydrolýzou fluoridu xeničitého vzniká oxid xenonový, xenon, kyslík a fluorovodík
6XeF4 + 12H2O --› 2XeO3 + 4Xe + 3O2 + 24HF
5. Reakcí fluoridu xeničitého se rtutí vzniká xenon a fluorid rtuťnatý
XeF4 + 2Hg --› Xe + 2HgF2
6. Reakcí fluoridu xeničitého s platinou vzniká xenon a fluorid platičitý
XeF4 + Pt --› Xe + PtF4
7. Reakcí fluoridu xeničitého s fluoridem siřičitým vzniká xenon a fluorid sírový
XeF4 + 2SF4 --› Xe + 2SF6
8. Hydrolýzou fluoridu xenonového vzniká oxid xenonový a fluorovodík
XeF6 + 3H2O --› XeO3 + 6HF
9. a) Oxid xenonový ve vhodném prostředí reaguje na hydrogenxenonan
XeO3 + OH-1 --› HXeO4-1
b) Oxid xenonový s v prostředí hydroxidu draselného reaguje na hydrogenxenonan draselný
XeO3 + KOH --› KHXeO4
10. a) Hydrogenxenonan ve vhodném prostředí disproporcionuje na hexaoxoxeničelan a xenon (vzniká též kyslík)
2HXeO4-1 + 2OH-1 --› XeO6-4 + Xe + O2 + 2H2O
b) Hydrogenxenonan draselný v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na hexaoxoxeničelan draselný a xenon (vzniká též kyslík)
2KHXeO4 + 2KOH --› K4XeO6 + Xe + O2 + 2H2O
c) Hydrogenxenonan draselný v prostředí hydroxidu sodného disproporcionuje na hexaoxoxeničelany draselný a sodný a xenon (vzniká též kyslík)
4KHXeO4 + 4NaOH --› K4XeO6 + Na4XeO6 + 2Xe + 2O2 + 4H2O
11. Reakcí fluoridu xenonového s oxidem křemičitým vzniká oxid xenonový a fluorid křemičitý
2XeF6 + 3SiO2 --› 2XeO3 + 3SiF4
12. a) Fluorid xenonový ve vhodném prostředí disproporcionuje na hexaoxoxeničelan a xenon (vzniká též fluorid a kyslík)
2XeF6 + 16OH-1 --› XeO6-4 + Xe + 12F-1 + O2 + 8H2O
b) Fluorid xenonový v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na hexaoxoxeničelan draselný a xenon (vzniká též fluorid draselný a kyslík)
2XeF6 + 16KOH --› K4XeO6 + Xe + 12KF + O2 + 8H2O
13. a) Dihydrogenxeničelan se ve vhodném prostředí redukuje na hydrogenxenonan (vzniká též kyslík)
2H2XeO6-2 + 2H3O+1 --› 2HXeO4-1 + O2 + 4H2O
b) Dihydrogenxeničelan draselný se v prostředí kyseliny sírové redukuje na hydrogenxenonan draselný (vzniká též kyslík a síran draselný)
2K2H2XeO6 + H2SO4 --› 2KHXeO4 + O2 + K2SO4 + 2H2O
14. Redukcí fluoridu xenatého jodem vzniká xenon a fluorid joditý
3XeF2 + I2 --› 2IF3 + 3Xe
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic Xe][poloreakce Xe][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]