08.05.2002 14:06:42
Hořčík - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Mg][minerály Mg]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Pozn.: Jistě Vás překvapuje oxidační číslo +1 u hořčíku.Dle mých informací ještě nebyly sloučeniny jednomocných prvků izolovány, nicméně existují důkazy o tvorbě částic Mg+1 při elektrolýze s Mg elektrodami a navíc snad existují jako nezachytitelné meziprodukty. Kdyby existoval způsob přípravy, kterým by se zabránilo disproporcionaci, šly by sloučeniny s Mg+1připravit
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox./red.č. redox pár poloreakce E0[V]
2/0 Mg+2 / Mg Mg+2 + 2e---› Mg - 2,356
2/1 Mg+2 / Mg+1 Mg+2 + e---› Mg+1 - 2,054
1/0 Mg+1 / Mg Mg+1 + e---› Mg - 2,657
V zásaditém prostředí
2/0 Mg(OH)2 / Mg Mg(OH)2 + 2e---› Mg + 2OH-1 - 2,687
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
2/0 Mg(OH)2 / Mg Mg(OH)2 + 2e---› Mg + 2OH-1 - 2,687
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
Mg(OH)2 ---› Mg
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
Mg(OH)2 + 2e---› Mg
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -2 u produktů 0) a jejich vyrovnání [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+2)OH-1]
Mg(OH)2 + 2e---› Mg + 2OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Mg][minerály Mg]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]