01.02.2009 09:35:47
Výroba methyloranže

Diazotace - schématický zápis
  NaNO2, 2HCl
      -NaCl, 2H2O  
4-sulfobenzendiazoniumchlorid
Pro podrobný zápis diazotace zde klikni
Kopulace - schématický zápis
+
N,N-dimethylanilin
 
-
methyloranž
4´-(N,N-dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina
Kopulace - podrobný zápis
Zásluhou +M efektu způsobeného volným elektronovým párem na dusíku N,N-dimethylanilinu zesíleného navíc + I efekty methylových skupin dochází k velkému zvýšení elektronové hustoty v polohách 2 a 4 (klikni). Ze sférických důvodů v poloze 4 (v poloze 2 pak, pokud je poloha 4 obsazena) se chová dusík z diazoniové skupiny jako elektrofilní činidlo a napojuje se. Dochází tak v jedné části arénu k dočasnému porušení aromatického charakteru
Protože je aromatické jádro velmi stabilním útvarem, dochází k jeho obnovení. Z tohoto důvodu se odpojuje vodíkový kationt na prvním uhlíku
 
-
methyloranž
4´-(N,N-dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina
Vlastnosti indikátoru (formy methyloranže v závislosti na při pH (mění se spolu s barvou při při pH cca 4)):
Azo forma (též zásaditá forma - při pH větším než 4, to znamená ve vodě a v zásadě se chová indikátor jako kyselina)barva oranžová:
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
 
-
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Chinonhydrazonová (též kyselá forma - při pH menším než 4, to znamená v kyselině se chová indikátor jako zásada) barva červená (pozn.: název formy odvozen od chinonu a hydrazonu):
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Diazotace a kopulace ( výroba methyloranže, výroba methylčerveně, výroba kongačerveně )

[nahoru][indikátory][reakční mechanismy][dusíkaté sloučeniny][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku