01.02.2009 09:20:28
Ketony
dle nového názvosloví se fenony (s výjimkou acetofenonu a dle některých autorů i propiofenonu a benzofenonu) a naftony se již nepoužívají)

aceton butan-2,3-dion acetofenon 1-fenylpropan-1-on
1-fenylbutan-1-on fenylbenzaldehyd 1-(1-naftyl)propan-1-on
1-(1-naftyl)ethan-1-on 1-(2-naftyl)ethan-1-on 1-(2-naftyl)butan-1-on
propanon butan-2-on pentan-3-on
dimethylketon ethyl(methyl)keton diethylketon
Chinony
p-benzochinon o-benzochinon 3-hydroxy-1,2-benzochinon
1,4-benzochinon 1,2-benzochinon 3-hydroxy-1,2-benzochinon 9,10-antrachinon 1,2-dihydroxy-9,10-antrachinon
       

alizarin

aldehydy-triviální, systematické (pravidla názvosloví), ketony - názvosloví (pravidla názvosloví)

[nahoru][aldehydy a ketony][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku