11.05.2003 15:42:56
Aldehydy - triviální názvy

formaldehyd acetaldehyd propionaldehyd butyraldehyd
benzaldehyd
benzenkarbaldehyd
chloral
2,2,2-trichloracetaldehyd
pozn: po kliknutí na aldehyd se znázorní ekvivalentní kyselina (příp. její sůl)
aldehydy-triviální, systematické (pravidla názvosloví), ketony - názvosloví (pravidla názvosloví)

[nahoru][aldehydy a ketony][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku