27.04.2004 23:14:04
Aldehydy - pravidla názvosloví Názvosloví odjinud

Aldehydy jsou karbonylové sloučeniny, které mají oxoskupinu na krajním uhlíku nebo na obou krajních uhlících
Přednostně se používá koncovka -al. !!Pozor předpona formyl a přípona karbaldehyd v sobě zahrnují i karbonylový uhlík!!
Příklady (vždy nahoře dle nového názvosloví):
valeraldehyd se již nepoužívá pentandial
propan-1,2,3-trikarbaldehyd 3-(formylmethyl)pentandial
aldehydy-triviální, systematické (pravidla názvosloví), ketony - názvosloví (pravidla názvosloví)

[nahoru][aldehydy a ketony][organická chemie][go home]

Zpět na hlavní stránku