30.10.1999 22:14:51
Uhlík
Video: Fulleren
[rovnice C][minerály C][poloreakce C][organická chemie]

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
zde si můžete najít metodiku tvorby strukturních elektronových vzorců


Oxidy

Kyanovodík, kyanidy,dikyan, kyanáty a isokyanáty

(i draselné)


nahoru

Kyselina uhličitá, hydrogenuhličitany a uhličitany

(i amonný,strontnaté a hlinité)[nahoru][obecchem - vzorce][go home]