13.06.2004 17:14:33

Názvosloví troj a vícedusíkatých sloučenin
azidy, azany , amidhydrazony, hydrazidin ,formazany ,semikarbazony ,bi a triuret ,

Azidy Název sloučeniny je zakončen -azid. Je-li přítomna nadřazená skupina, pak je azidová skupina uvedena jako předpona azido
benzensulfonazid
  azid kyseliny benzensulfonové azid kyseliny benzensulfinové
Azany Názvosloví je obdobné jako u alkanů,s tím rozdílem, že základním prvkem je zde dusík.
    4-methylpentaz-2-en
Amidhydrazony
Hydrazidiny
Formazany
nově: číslování opačně 1,3-difenylformazan
Semikarbazony

acetaldehyd-semikarbazon

nově s pomlčkou před semiokarbazon

aceton-semikarbazon

Biuret a triuret
jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

nahoru, sloučeniny dusíku a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home