28.08.2004 23:34:16

Aminy s triviálními názvy

anilin o-toluidin m-toluidin p-toluidin
benzidin o-benzidin difenylin
o-semidin p-semidin kyselina sulfanilová
s jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

nahoru, sloučeniny dusíku a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home