14.03.2010 15:47:35
Syntéza alkanu z halogenderivátu

Alkylhalogenidy je možné redukovat na nasycené uhlovodíky redukcí např.zinkem.
RX + Zn + H+ -------> RH + Zn+2 + X-
Příklad: výroba methanu z methylchloridu.
CH3Cl + Zn + H+ -------> 2CH4 + Zn+2 + Cl-

Syntéza alkanu z halogenderivátu za pomoci Grignardova činidla
( v prostředí etheru)

Alkylhalogenidy je možné redukovat na nasycené uhlovodíky redukcí např.zinkem.
RX + Mg ---(C2H5)2O----> RMgX
RMgX + H2O -------> RH + MgX(OH)
Grignardovo činidlo může být ovšem použito i pro syntézu uhlovodíku s delším řetězcem, protože s dostatečně reaktivními alkylhalogenidy reaguje substitučně:
RMgX + RX -------> RR + MgX2
Příklad:
CH3Cl + Mg ---(C2H5)2O----> CH3MgCl
CH3MgCl + H2O -------> CH4 + MgCl(OH)
Nebo:
CH3MgCl + CH3Cl -------> C2H6 + MgCl2

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][ halogenderiváty][organická chemie][go home]
Go home