28.02.2005 22:23:44
Wurtzova syntéza uhlovodíku
Charles Adolphe Wurtz (1817-1884)
Charles Adolphe Wurtz - francouzský chemik (1817-1884)
Dle Wurtzovy reakce (1855) dochází k syntéze dvou uhlovodíků z halogenderivátu za pomoci sodíku.
Velká reaktivita organosodných sloučenin je příčinou omezeného rozsahuWurtzovy reakce, protože ihned po svém vzniku reagují s přebytečným alkylhalogenidem.
2CH3CH2CH2CH2I + 2Na ----}CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 + 2NaI
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku