Adolf Lieben (3.12.1836-6.6.1914)- rakouský chemik 05.03.2005 19:28:14
Liebenova (haloformová) reakce (1870)

Adolf Lieben (3.12.1836-6.6.1914)

I.7) I.12) butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí za vzniku valeranu sodného, chloroformu a hydroxidu sodného
Porovnání s iontovým zápisem této rovnice
2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu a hydroxidu vápenatého
Podrobný zápis této rovnice
2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
Porovnání rovnice s iontovým zápisem
2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
Podrobné řešení rovnice I.6 (v řešení uvedeno číslo II.6)
3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku 2-methylpropionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
Porovnání s iontovým zápisem
butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
Porovnání s iontovým zápisem
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][přesmyky][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku