26.11.2002 21:43:48
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.I.12

Iontový zápis podrobně
Butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
Podrobné řešení rovnice I.12
Úplný zápis
Butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
Porovnání s úplným zápisem této rovnice

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]