10.05.2002 16:47:56
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.I.3

Iontový zápis
2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí za vzniku valeranu a chloroformu v určitém prostředí
Porovnání s úplným zápisem této rovnice
Úplný zápis
2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí za vzniku valeranu sodného, chloroformu a hydroxidu sodného
Porovnání s úplným zápisem této rovnice

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]