10.05.2002 16:37:58
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.I.5

Iontový zápis (podrobný zápis)
2-propanol reaguje s bromnanem za vzniku octanu, bromoformu a bromidu v určitém prostředí
Podrobné řešení rovnice I.5
Úplný zápis
2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]