06.03.2005 10:35:29
Molekulové přesmyky v organické chemii
Chemický Michalí
Dopadnou Američané maskovaného MC ? Když oni hledají jenom v Iráku.


1.   Allylový přesmyk - hlavně u allyhalogenidů
2. Ernst Otto Beckmann (4.7.1853-13.7.1923) - německý chemik Beckmannův přesmyk - oximy
3.   benzidinový přesmyk - aromatické aminosloučeniny
4. Ludwig Claisen - německý chemik (1851-1930) Claisenův přesmyk - allylarylethery
5.   Friesův přesmyk - při přípravě hydroxyketonů
6.   pinakolový přesmyk - přesmyk glykolů na keton
7.   semidinový přesmyk - aromatické aminosloučeniny

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]