04.05.2003 12:41:32
Benzidinový přesmyk

Dochází k němu při působení minerální kyseliny na hydrazobenzen.
hydrazobenzen benzidin
hydrazobenzen   benzidin
Další příklady:
hydrazobenzen difenylin
hydrazobenzen   difenylin
hydrazobenzen o-benzidin
hydrazobenzen   o-benzidin
o-hydrazotoluen o-tolidin
o-hydrazotoluen   o-tolidin
o-hydrazoanisol o-dianisidin
o-hydrazoanisol   o-dianisidin
Přesmyk je intramolekulární. Důkazem je to, že přesmyk 2-methylhydrazobenzen neposkytuje benzidin, který by při intermolekulárním přesmyku vznikat musel, ale pouze 3-methylbenzidin.
2-methylhydrazobenzen Kliknutím k prostorovému obrázku 3-methylbenzidinu
2-methylhydrazobenzen   3-methylbenzidin
Kliknutím k vysvětlení odjinud
Pro ukázky polovičního semi přesmykování kliknout zde
Kliknutím k přesmykům v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][přesmyky][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku