Alexandr Michajlovič Zajcev - ruský chemik (22.7.1841-1.9.1910) 05.03.2005 01:43:10
Zajcevovo pravidlo
Alexandr Michajlovič Zajcev (22.7.1841-1.9.1910)
Při eliminačních reakcích (dehydrataci a dehydrohalogenaci) vzniká nejvíce alkylovaný olefin.
Pozn. výsledný olefin je opačný než při vzniku dle Hofmannova pravidla.
Zdůvodnění: U sloučenin,v nichž jsou alkyly vázány k násobné vazbě, se tyto alkylové skupiny zapojují určitým způsobem do konjugace s násobnou vazbou. O tom svědčí i kratší naměřená délka jednoduché vazby C-C v sousedství násobné vazby (zkrácení vazby vede ke zvýšení její energie a tím k vyšší stabilitě sloučeniny). Tento jev nazýváme hyperkonjugace. Při hyperkonjugaci předpokládáme zvláštní způsob konjugace elektronů s vazby C-H s elektrony p násobné vazby. Hyperkonjugace je tím větší, čím více je vodíkových atomů na a-uhlících vedle násobné vazby. Hyperkonjugace klesá v pořadí:
CH3 > CH3CH2 > (CH3)2CH
  Příklady dehydratace:
1.
butan-2-ol   but-2-en (konjugace vodíků 6x)  
ANO
butan-2-ol   but-1-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
2.
hexan-3-ol   hex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
hexan-3-ol   hex-3-en (konjugace vodíků 4x)  
NE
3.
2-methylhexan-3-ol   5-methylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
2-methylhexan-3-ol   2-methylhex-3-en (konjugace vodíků 3x)  
NE
4.
2,2-dimethylhexan-3-ol   5,5-dimethylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
2,2-dimethylhexan-3-ol   2,2-dimethylhex-3-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
  Příklady dehydrohalogenace:
1.
2-brombutan   but-2-en (konjugace vodíků 6x)  
ANO
2-brombutan   but-1-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
2.
3-bromhexan   hex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-bromhexan   hex-3-en (konjugace vodíků 4x)  
NE
3.
3-brom-2-methylhexan   5-methylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-brom-2-methylhexan   2-methylhex-3-en (konjugace vodíků 3x)  
NE
4.
3-brom-2,2-dimethylhexan   5,5-dimethylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-brom-2,2-dimethylhexan   2,2-dimethylhex-3-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
  Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][alkeny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku