05.03.2005 12:22:15
Reimar-Tiemannova reakce
Karl Ludwig Reimer (25.12.1845-15.1.1883)
Johann Karl Wilhelm Ferdinand Tiemann (10.6.1848-14.11.1899)
Reakce při které se zavádí aldehydická skupina do molekuly fenolů za pomoci chloroformu v alkalickém prostředí..
Při rekci fenolu vznikají dva isomery hydroxybenzaldehydu para a ortho. Protože izomer ortho tzv. salicylaldehyd vytváří intramolekulární můstek mezi aldehydickou a fenolickou skupinou, tak těká s vodní parou. Průběh reakce je zde zachycen přes meziprodukt.
fenol o-(dichlormethyl)fenol o-hydroxybenzaldehyd neboli  silicylaldehyd
fenol   o-(dichlormethyl)fenol   silicylaldehyd
fenol p-dichlormethylfenol p-hydroxybenzaldehyd
fenol   p-(dichlormethyl)fenol   p-hydroxybenzaldehyd
Při reakci 2-methoxyfenolu neboli guajakolu vznikají dva isomery: 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyd neboli vanilin a 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd neboli isovanilin. I zde aldehydická skupina vstupuje do poloh para a ortho k fenolické hydroxyskupině.
Pozn.: vanilin je obsažen v glykosidické formě v luscích vanilky.
2-methoxyfenol neboli guajakol 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyd neboli  vanilin
guajakol   vanilin
2-methoxyfenol neboli guajakol 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd neboli  isovanilin
guajakol   isovanilin
mechanismus Reimer-Tiemannovy reakce
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku