01.11.2004 21:02:31
Esterifikace ethanolu kyselinou sírovou

Schématický zápis:
C2H5OH
                H2SO4
  -H2O
C2H5OSO3H
Podrobný zápis:
Kyselina sírová se chová jako kyselina a ethanol jako zásada, to znamená že volný elektronový pár na kyslíku v ethanolu přijímá vodík a vzniká ethyloxoniový kationt (kyslík má pouze 5 elektronů a proto má náboj plus). Chybějící elektron získává heterolytickým odštěpením od uhlíku.Odštěpovaná voda je nahrazována mechanismem nukleofilní substituce Sn (porovnej s halogenderiváty). Nukleofilním činidlem je hydrogensulfát (zde je použit mechanismus molekulární Sn1, mechanismus Sn2 ukázán dole nebo zde klikni).
ethyloxoniumhydrogensulfát
     
  -H2O  
Vzniklý karbokation se spojuje s hydrogensulfátovým aniontem za vzniku anorganického esteru ethanolu a kyseliny sírové.
     
  -H2O  
 
ethylhydrogensulfát (kys. ethylsírová)
Ester se může rozpadnout dále na ethylen a kyselinu sírovou (klikni)
Zde obecně znázorněna substituce bimolekulovým mechanismem Sn2
esterifikace
se sírovou obecně, methanol, ethanol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
dehydratace ethanol s kyselinou sírovou, s fosforečnou

[nahoru][reakční mechanismy][alkoholy][alkeny][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku