19.02.2006 09:03:57
Esterifikace v neutrálním prostředí

Schématický zápis:
RCOOH + ROH
     
  -H2O  
RCOOR
Podrobný zápis:
Esterifikace v neutrálním prostředí ( myšleno bez přítomnosti silné minerální kyseliny) probíhá obtížněji než v kyselém prostředí (porovnej ). Uhlík na karboxyskupině má jenom částečně kladný náboj zásluhou větší elektronegativity kyslíku a p vazby. Volný elektronový pár kyslíku s hydroxoskupiny alkoholu se napojuje na uhlík a p vazba se přesouvá na kyslík.
V důsledku napojení vzniká kladný náboj na kyslíku alkoholu (má ve třech vazbách celkem 3 elektrony + 2 ve volném elektronovém páru, jeden mu do šesti chybí), v procesu obnovení 6 elektronů u kyslíku se odpojuje vodíkový kation.
     
  -H+  
Vzniklý útvar je jako celek nestabilní a odštěpením hydroxyskupiny (za přispění uvoněného vodíkového kationtu) přechází na ester.
     
  -H+  
 
     
  -OH-  
ester organické kyseliny
samozřejmě se obnovuje voda
H++OH- H2O
esterifikace
ethanol a organické kyseliny a jejich deriváty:obecně kyselina ( zde v neutrálním prostředí) a kyselina octová, obecně amid a acetamid, obecně chlorid kyseliny a acetylchlorid, anhydrid kyseliny octové, obecně reesterifikace a reesterifikace alkylesteru kyseliny octové ,

[nahoru][reakční mechanismy][alkoholy][alkeny][kyseliny][organická chemie][go home]
Go home