24.02.2006 19:20:52
Annuleny
Annuleny jsou nesubstituované cyklické alkeny s maximálním počtem nekumulovaných dvojných vazeb (či jakoby "dvojných vazeb" u arénů) při počtu uhlíků více než 6. V názvu annulenu se v hranatých závorkách před slovem annulen uvádí počet C atomů v cyklu. Tak například [8]annulen je cyklooktatetraen, 1H-[9]annulen je cyklonona-1,3,5,7-tetraen, [10]annulen je cyklodekapentaen.

[8]annulen
cyklookta-1,3,5,7-tetraen C8H8 cyklookta-1,3,5,7-tetraen C8H8
cyklooktatetraen C8H8
cyklookta-1,3,5,7-tetraen
1H-[9]annulen
1H-[9]annulen  
cyklonona-1,3,5,7-tetraen C9H10
[10]annulen
[10] annulen - cyklodeka-1,3,5,7,9-pentaen  
cyklodekapentaen C10H10
cyklodeka-1,3,5,7,9-pentaen C9H10
[14]annulen
[14]annulen [14]annulen
nevhodný název (nebo se jedná zřejmě o arén):
cyklotetradekaheptaen C14H14
[18]annulen
[18]annulen [18]annulen
nevhodný název (nebo se jedná zřejmě o arén):
cyklooktadekanonaen C18H18
7H-benzo[9]annulen
7H-benzo[9]annulen  
C13H14
6,7-dihydro-5H-benzo[7]annulen
7H-benzo[9]annulen  
C11H14

[nahoru][názvosloví alkenů][alkeny][aromatický charakter][organická chemie][go home]
Go home