Richard August Carl Emil Erlenmayer (28 června 1825 - 22 ledna 1909) - německý chemik 26.03.2005 16:53:07
Erlenmayerovo pravidlo
Richard August Carl Emil Erlenmayer (28 června 1825 - 22 ledna 1909)

Hydroxyskupina na uhlíku z kterého vychází dvojná vazba, není zpravidla stálá a přeskupuje se na stabilnější oxoformu.

enolforma oxoforma
enolforma   oxoforma
Příklad u karbonylových sloučenin: acetaldehyd
enolforma acetaldehydu oxoforma acetaldehydu
enolforma   oxoforma
Příklad u karboxylových kyselin: kyselina octová
enolforma kyseliny octové oxoforma kyseliny octové
enolforma   oxoforma
Výjimkou z Erlenmayerova pravidla jsou fenoly, protože dokonalá konjugace aromatického jádra a konjugace elektronů kyslíku s jádrem vytváří energeticky chudší systém, než je oxoforma, a stabilizuje tím enolformu.
oxoforma fenolu enolforma fenolu
oxoforma   enolforma
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][karbonylové sloučeniny][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku