26.03.2005 17:12:50
Richard August Carl Emil Erlenmayer (28 června 1825 - 22 ledna 1909) - německý chemik26.03.2005 17:11:28
Richard August Carl Emil Erlenmayer (28 června 1825 - 22 ledna 1909)

Německým chemikem, známým pod zjednodušeným jménem jako Emil Erlenmeyer. Narodil se ve Wiesbadenu v Německu.

Studoval v Giessenu, kde ho učil Justus von Liebig a v Heidelbergu pod Friedrichem Kekulé. Společně s Robertem Bunsenem vypracoval studii o hnojivech. Erlenmeyer byl profesore chemie v Mnichově na polytechnické škole od roku 1868 do roku 1883. Jeho experimentální práce zahrnovala objev a syntézu několika organických sloučenin, např. kyseliny isomáselné (1865); v roce 1861 vynalezl konickou baňku, která je po něm pojmenovaná. Byl mezi prvními, kteří přijali strukturní vzorce založené na valencch, navrhnul moderní vzorec naftalen, jako dva benzenz sdílející dva atomy uhlíku.

V roce 1880 formuloval tzv. Erlenmeyerovo pravidlo: Hydroxyskupina na uhlíku z kterého vychází dvojná vazba, není zpravidla stálá a přeskupuje se na stabilnější oxoformu.

Akademickou práci musel v roce 1883 ze zdravotních důvodů opustit, ale pokračoval nadále jako poradce. Erlnemeyer zemřel v Aschaffenburgu.


[baňky][laboratorní pomůcky a sklo]
Kliknutím na hlavní stránku