25.03.2006 07:57:09
Laboratorní pomůcky a sklo
[kahany][baňky][nálevky] [chladiče][extraktory][přístroje]

Richard August Carl Emil Erlenmayer (28 června 1825 - 22 ledna 1909) - německý chemik Robert Wilhelm Bunsen (31.3.1811 - 16.8.1899) Justus von Liebig (12.5.1803 - 8.4.1873) Eduard Buchner - kliknutím k podrobnostem Ludwig Claisen - německý chemik (1851-1930) Petrus Jacobus Kipp (5.3. 1808 - 3.2.1864) - kliknutím k podrobnostem NICOLAE TECLU - (18.10.1839, Brašov - 13.7.1916, Vídeň)   Prof. Dr. Franz Ritter von Soxhlet (12.1.1848 - 5.5.1926) Johan Gustav Christoffer KJELDAHL (16.8.1849 - 1900)
Erlenmayer Bunsen Liebig Buchner Claisen Kipp Teclu Soxhlet Kjehdahl

Program laboratorní práce (ke stažení) - autor Tomáš Nouza

Externí top applet: virtuální chemická laboratoř


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home