30.04.2003 21:29:04
Maltbyho pravidlo

Při tvorbě kyanhydrinů (nitrily a-hydroxykyselin) reakcí aldosy s kyanovodíkem vzniká směs epimerů (vytváří se nový chirální uhlík), kde je více toho epimeru, ve kterém má hydroxyskupina na uhlících 2 a 4 postavení trans.
Poměr epimerů je ovšem ovlivňován také pH.
Při reakcí vzniká hodně epimeru s polohou uhlíků 2 a 4 v poloze trans.
+ HCN Tohoto epimeru vzniká hodně Kyanhydrin kyseliny L-mannonové
L-arabinosa       kyanhydrin kyseliny L-mannonové
Při reakcí vzniká málo epimeru s polohou uhlíků 2 a 4 v poloze cis.
+ HCN Tohoto epimeru vzniká málo Kyanhydrin kyseliny L-glukonové
L-arabinosa       kyanhydrin kyseliny L-glukonové
Výstavba sacharidů
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][sacharidy][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku