10.11.2001 12:57:08
Monosacharidy-přehled
sumární vzorec CnH2nOn

Pokud si ťuknete na určitý monosacharid, zjeví se Vám všechny jeho vzorce
U vzorců uvedené cyklické formy se používají jen u pentos a hexos, příp. vyšších, u tetros a trios jsou uvedeny pouze pro zajímavost, pokud vůbec existují
ALDOSY
Triosy C3H6O3 [glyceraldehyd]
Tetrosy C4H8O4 [erythrosa][threosa]
Pentosy C5H10O5 [ribosa][arabinosa][xylosa][lyxosa]
Hexosy C6H12O6 [allosa][altrosa][glukosa][mannosa][gulosa][idosa][galaktosa][talosa]
KETOSY
Tetrosy C4H8O4 [erythrulosa]
Pentosy C5H10O5 [ribulosa][xylulosa]
Hexosy C6H12O6 [psikosa][fruktosa][sorbosa][tagatosa]

[nahoru][sacharidy][go home]