Konrad Julius Bredt (29.3.1855-21.9.1937) 26.10.2009 20:01:04
Bredtovo pravidlo (1924)
Konrad Julius Bredt (29.3.1855-21.9.1937)
U bicyklických sloučenin, v nichž jsou více než dva atomy společné dvěma kruhům, nemůže s prostorových důvodů vycházet dvojná vazba z atomu, na němž nastává větvení.
Ukáztky nemožnosti napojení:
Jsou-li dva kruhy napojeny na sousedních atomech, pak dvojná vazba kruhovému sepnutí nevadí:
Novější interpretace vychází z toho, že v bicyklickém útvaru musí dvojná vazba ve vztahu k jednomu kruhu exocyklická a k druhému endocyklická. Jeden kruh musí být napojen k této vazbě ve spojení cis a druhý ve spojení trans.
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][alkany][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku