Donald J. Cram (22.4.1919-17.6.2001) - americký chemik - Nobelova cena  1987 06.03.2005 01:20:43
Cramovo pravidlo (1952)
Donald J. Cram (22.4.1919-17.6.2001)

Pravidlo se týká karbonylových sloučenin, které mají vedle karbonylové skupiny přítomen asymetrický uhlík.

Při adici nukleofilních činidel se uplatňuje tzv. asymetrická indukce, tj. ovlivnění vzniku nového asymetrického uhlíku asymetrickým.

Výchozí keton reaguje v takové konformaci, v níž je středně velký substituen na přítomném asymetrickém uhlíku v synperiplanární konformaci s kyslíkem karbonylové skupiny. Nukleofilní skupina přistupuje k uhlíku karbonylové skupiny z méně bráněné strany, tj. ze strany, kde je umístěn nejmenší substituent asymetrického uhlíku. Výsledkem reakce je, že v reakční směsi převažuje jedna ze dvou možných diastereoisomerních sloučenin.
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][karbonylové sloučeniyn][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku