04.08.2011 15:17:33
Hückelovo pravidlo - pravidlo 4n+2
Erich Armand Arthur Joseph Hückel (9.8.1896-1980)
Erich Armand Arthur Joseph Hückel (9.8.1896-1980) - německý fyzikální chemik
Aromatické mohou být jen takové monocyklické konjugované systémy, které mají 4n+2 elektronů p, kde n je rovno nule nebo celým kladným číslům (2, 6, 10, 14, 18, ...elektronů p).
Další podmínkou aromatického charakteru, vyplývající z dokonalé konjugace, je planarita systému.
U aromatických sloučenin vyjadřuje aromatický charakter jádro znázorňované kruhem. Souběžně uváděné vzorce s "dvojnými" vazbami jsou uváděny pouze pro kontrolu počtu konjugovaných elektronů p. Aromatické sloučeniny ve skutečnosti žádné dvojné vazby nemají.
Benzen C6H6
Benzen Benzen - 6 konjugovaných elektronů
Nejznámější aromatickou sloučeninou je benzen, Má 6 konjugovaných elektronů p.
Cyklopentadienylnatrium C5H5Na
Cyklopentadienylnatrium Cyklopentadienylnatrium
Další aromatické sloučeniny se 6 konjugovanými elektrony p jsou např. cyklopentadienylnatrium, či cykloheptatrienyliumbromid (tropyliumbromid). Tropyliumbromid C7H7Br
Tropyliumbromid Tropyliumbromid
Z kyseliny benzen-1-sulfonové i z kyseliny benzen-2-sulfonové lze další sulfonací připravit kyselinu benzen-1,6-disulfonovou a kyselinu benzen-1,7-disulfonovou
Trifenylcyklopropenylium perchlorát C3(C6H5)3ClO4
Trifenylcyklopropenylium perchlorát Trifenylcyklopropenylium perchlorát
Trifenylcyklopropenylium perchlorát - sloučenina s dvěma konjugovanými elektrony p
 
1,3,5,7,9-cyklodekapentaen C10H10
Trifenylcyklopropenylium perchlorát
1,3,5,7,9-cyklodekapentaen C10H10 by měl být aromatickou sloučeninou, neboť má deset p elektronů. Sférické interakce mezi "vnitřními vodíky jsou značné a musí vést k deformaci molekuly. To znamená, že je porušena konjugace p elektronů a tím pádem sloučenina není aromatická. Cyklotriakontapentadekaen C30H30
Cyklotriapentadekan Cyklotriapentadekan
Kurt Mislow (1923 - **)Kurt Mislow předpověděl aromatický charakter až pro molekulu cyklotriapentadekanu C30H30 s 30 konjugovanými elektrony p
Hückelovo pravidlo bylo odvozeno pro sloučeniny monocyklické, u polycyklických uhlovodíků může vést v některých případech k chybným závěrům. Přestože např. u naftalenu či anthracenu "vyhovuje".
Naftalen 10 p el.
Naftalen
Anthracen 14 p el.
Anthracen
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][arény][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku