02.05.2003 22:53:27
Malonesterová syntéza kyselin

Způsob výroby kyseliny za pomoci diethylesteru kyseliny malonové. Vzniklá kyselina je o dva uhlíky delší, než byl alkyl u halogenderivátu.
diethylester kyseliny methylmalonové + Br-1
diethylester kyseliny methylmalonové kyselina methylmalonová kyselina propionová
Arndtova-Eistertova syntéza kyselin, Grignardova syntéza kyselin, Malonesterová syntéza kyselin, Nitrilová syntéza kyselin, Perkinova syntéza kyselin
Galatova syntéza aminokyselin
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku