Victor Grignard - francouzský chemik (6.5.1871-13.12.1935) 05.03.2005 01:57:18
Grignardova syntéza kyselin
Victor Grignard (6.5.1871-13.12.1935)
Victor Grignard - francouzský chemik (6.5.1871-13.12.1935)
Na roztok Grignardova činidla v etheru se přidá pevný oxid uhličitý a získaný produkt se rozloží.
Arndtova-Eistertova syntéza yselin, Grignardova syntéza kyselin, Malonesterová syntéza kyselin, Nitrilová syntéza kyselin, Perkinova syntéza kyselin
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku