03.05.2003 03:28:26
Nitrilová syntéza kyselin

Jedná se o hydrolýzu nitrilu na kyselinu.
CH3-CN + 2H2O + HCl ----} CH3-COOH + NH4Cl
Arndtova-Eistertova syntéza yselin, Grignardova syntéza kyselin, Malonesterová syntéza kyselin, Nitrilová syntéza kyselin, Perkinova syntéza kyselin
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku