01.04.2005 16:44:58
Mukaiyamova aldolová adice
Teruaki Mukaiyama Teruaki (5.1.1927 - 20.3.1989)

Schematický zápis
Mukaiyamova aldolová adice
Lewisova kyselina (chlorid titaničitý) katalytuje aldolovou adici, kde oproti běžné aldolové adici vystupuje jeden z použitých aldehydů v enolformě, kde namísto vodíku se váže jako ether (tj. přes kyslík) trimethylsilylová skupina (TMS či SiMe3).
Mechanismus (LA = Lexisova kyselina)
Mukaiyamova aldolová adice
The open transition state is preferred, but the outcome of the reaction (syn/anti) depends on the size of substituents and on the Lewis acid. New modified protocols allow syn- or anti-selective transformations and even the selective preparation of enantiomers.

Prostorové uspořádání

Mukaiyamova aldolová adice
Další příklad:
Mukaiyamova aldolová adice

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku