04.03.2005 19:08:51
Hoeschova reakce (syntéza)
Kurt Hoesch - německý chemik (26.3.1882-27.11.1932)
Příprava hydroxykarbonylové sloučeniny reakcí fenolu s nitrilem.
Příklad: schématický zápis:
rezorcinol neboli 1,3-benzendiol 2,4-dihydroxyacetofenon
rezorcinol   2,4-dihydroxyacetofenon
Podrobný zápis:      
CH3CN +   HCl    
rezorcinol neboli 1,3-benzendiol + 2,4-dihydroxyacetofenon
rezorcinol           2,4-dihydroxyacetofenon
Obdobná je Gattermanova syntéza
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku